6_torcik-ze-sledzia-z-konfitura-z-czerwonej-cebuli